Jak stworzyć portfel SCFToken

test

Tworzenie portfela SCFToken

1. Zaloguj się na portfel
2. Kliknij "Create Wallet"
3. Podaj:
a) nazwę portfela
b) hasło portfela
c) powtórz hasło portfela
d) podaj wskazówkę dla hasła, aby móc je sobie przypomnieć (pole niewymagane)
e) zaznacz zgodę na regulamin, kliknij przycisk [Next]

4) Naciśnij przycisk Backup aby wygenerować 10 mnemomicznych słów służących ewentualnemu odzyskaniu dostępu do konta. Potwierdzamy tę akcję podając hasło z punktu 3 b

5) Przepisz podane 12 słów w podanej kolejności i zapisz je w bezpiecznym miejscu (najlepiej na kartce), tak abyś tylko Ty miał do nich dostęp. Po przepisaniu naciśnij przycisk [Next] a następnie [Confirm] przy komunikacie.

6) Potwierdź kolejność mnemonicznych słów wg. układu z punktu 5. Potwierdzamy klikając w dane słowo. Następnie klikamy przycisk Confirm. Jeśli zrobimy to prawidłowo pojawi się komunikat "successful operation". Portfel ETH został stworzony i jest widoczny w zakładce menu "wallet"

Następny krok: inwestycja